English   polski  
 

Kedzierzyn-Kozle Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Konkurs zorganizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.Dotyczył przepisów kuchni regionalnej z uwzględnieniem wielokulturowej tradycji kulinarnej Kędzierzyna-Koźla (potrawy kuchni śląskiej, kresowej, romskiej, żydowskiej i innych). Konkurs o charakterze otwartym i skierowanym do osób fizycznych.Bez ograniczeń wiekowych oraz dotyczących miejsca zamieszkania uczestnika. Nagroda w formie voucherów"]