English   polski  
 

Kedzierzyn-Kozle Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Wystawa poświęcona pamięci więźniarek obrazuje tragizm losów osadzonych kobiet, ale również ich heroizm w walce o przetrwanie i godność Uroczyste otwarcie miało formę wernisażu. Wystawa została udostępniona przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu."]