English   polski  
 

Kedzierzyn-Kozle Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W ramach Nocy Bibliotek zorganizowano warsztaty ekorękodzieła. Prowadzenie Elżbieta Kruk z Pracowni Florystyczno-Ogrodniczej Różany Ogród. Dofinansowano ze środków budżetu miasta Kędzierzyna-Koźla przeznaczonych na edukację ekologiczną w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”"]