English   polski  
 

Kedzierzyn-Kozle Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = film zrealizowano na zlecenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie\-Koźlu przy współpracy czeskiego partnera Miejskiej biblioteki w Przerowie w ramach projektu \"Historia zamknięta w fotografii \- miasta ponad granicami\" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice]