English   polski  
 

Kedzierzyn-Kozle Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Cykl miał za zadanie przybliżyć znajomość lokalnej fauny i flory oraz uwrażliwić na dbanie o czystość we wspólnej przestrzeni społecznej. Dzieci wyposażone w lupy, mapy i jednorazowe aparaty fotograficzne mogły rozpoznawać rośliny i owady z najbliższego otoczenia, fotografować je oraz nanosić miejsce ich występowania na mapie miasta."]