English   polski  
 

Kedzierzyn-Kozle Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Subject = "Szafranek, Józef (1807-1874) ; Gościęcin (woj. opolskie) - biografie ; duchowieństwo katolickie - biografie"]