English   polski  
 

Kedzierzyn-Kozle Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Warsztaty z projektowania gier to zajęcia dla amatorów i miłośników nowych technologii.Podczas zajęć było można: dowiedzieć się na czym polega proces projektowania gry, przygotować potrzebne materiały multimedialne (grafiki, filmy, zdjęcia), opracować wspólnie ze swoim zespołem mechanikę gry (punktacja, regulamin, trasy), zaprogramować grę w aplikacji ActionTrack i przetestować ją w terenie."]