English   polski  
 

Kedzierzyn-Kozle Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Tematem tegorocznej konferencji były gry - w różnych odsłonach - zarówno tradycyjne planszówki, jak i gry wideo oraz gry mobilne. Uczestnicy mogli wysłuchać trzech wystąpień przygotowanych przez specjalistów i praktyków z Good Books."]